Mẫu phiếu cầm đồ, hợp đồng cầm đồ mới nhất 2022

 

Hầu hết các tiệm cầm đồ hiện nay khi cầm cố tài sản dù lớn hay nhỏ đều phải có hợp đồng cầm đồ hay còn gọi là giấy cầm đồ nhằm mục đích xác nhận giao dịch và là cơ sở pháp lý về sau để tránh xảy ra các tranh chấp. Mẫu giấy vay tiền cầm đồ khá đa dạng. Thông thường, mỗi tiệm cầm đồ sẽ có một mẫu phiếu cầm đồ riêng. Dưới đây là mẫu hợp đồng cầm cố tài sản, giấy cầm đồ đúng quy chuẩn và đầy đủ nội dung nhất hiện nay mà Vietmoney đang áp dụng!

1. Thông tin về mẫu phiếu cầm đồ

Phiếu cầm đồ có mục đích thể hiện rõ các thông tin giữa 2 bên nhận cầm đồ và bên cầm đồ. Các thông tin chi tiết về nội dung cầm cố tài sản được thể hiện thông qua nội dung như sau:

 • Thông tin tài sản cầm cố
 • Thời hạn vay
 • Mức lãi suất vay
 • Thời hạn trả cả gốc lẫn lãi
 • Chi phí khi không thanh toán đúng thời hạn
 • Các điều khoản của hợp đồng
 • Trách nhiệm của 2 bên

Phiếu cầm đồ sẽ được giao cho cả 2 bên, bên nhận cầm đồ sẽ giữ phiếu chính và bên cầm đồ sẽ giữ phiếu phụ. Khi muốn chuộc lại tài sản thì bên cầm đồ sẽ phải giao phiếu của mình cho bên nhận cầm đồ, nếu không thì sẽ không nhận được tài sản và bên nhận cầm đồ không có trách nhiệm phải bồi thường sau này.
Vì vậy, trong giao dịch cầm đồ, mẫu phiếu cầm đồ rất quan trọng, và đây chính là cách tiệm cầm đồ quản lý các giao dịch và tài sản cầm cố.

2. Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản bản mới nhất 2022

Cầm cố là hoạt động thế chấp tài sản có giá trị cầm cố của cá nhân cho tổ chức tài chính để vay một khoản tiền với mức lãi suất theo thỏa thuận giữa 2 bên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Dưới đây, Vietmoney xin cung cấp mẫu hợp đồng cầm cố tài sản được áp dụng tại các tiệm cầm đồ hiện nay:

mẫu giấy vay tiền cầm đồmẫu giấy cầm đồgiấy cầm đồmẫu phiếu cầm đồhợp đồng cầm đồmẫu hợp đồng cầm cố tài sản

Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản bản mới nhất năm 2022

Xem thêm: Trách nhiệm trong kinh doanh cầm đồ

3. Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản được lập tại phòng công chứng

Hợp đồng cầm cố tài sản là sự giao kết giữa bên cầm cố và bên nhận cầm cố. Tại đây, bên nhận cầm cố sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên nhận cầm cố để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ nhất định.

Vietmoney xin cung cấp mẫu hợp đồng cầm cố tài sản được lập tại phòng công chứng để quý khách hàng tham khảo:

mẫu giấy cầm đồmẫu giấy vay tiền cầm đồmẫu giấy cho vay cầm đồmẫu giấy vay tiền cầm cố tài sảngiấy vay tiền cầm đồmẫu giấy cho vay cầm đồmẫu giấy vay tiền cầm đồmẫu giấy vay vốn cầm đồmẫu giấy vay cầm đồmẫu giấy cho vay cầm đồmẫu hợp đồng cầm cố tài sảnmẫu giấy vay tiền cầm đồ

Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản được lập tại phòng công chứng bản 2022

4. Mẫu biên nhận cầm đồ

Khi thực hiện cầm cố bất kỳ loại tài sản nào, bạn cũng cần giữ giấy biên nhận để đảm bảo quyền lợi & trách nhiệm của mình như đã thỏa thuận.

Mẫu phiếu cầm đồ tại Vietmoney
Mẫu giấy biên nhận cầm đồ tại Vietmoney

Mỗi cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ cầm cố sẽ có một mẫu giấy biên nhận cầm đồ khác nhau. Nếu như bạn chưa biết nên sử dụng mẫu phiếu cầm đồ nào, có thể tham khảo 2 mẫu giấy cầm đồ xe máy cơ bản dưới đây.

4.1 Mẫu biên nhận cầm cố xe máy thông dụng:

DỊCH VỤ CẦM ĐỒ XE MÁY

Địa chỉ: 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 8009 – Website: www.vietmoney.vn

BIÊN NHẬN CẦM ĐỒ

Số: …………….

Chủ sở hữu tài sản: ………………………………………………………………. ĐT: ……………

Loại hàng cầm: …………………………………………………………………………………………..

Đặc điểm: ……………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền cầm: ………………………………………………………………………………………………

(Số tiền viết bằng chữ: ………………………………………………………………………………….)

Biên nhận này sẽ có giá trị trong thời gian …………………… ngày, kể từ ngày cầm: ……………………………

LÃI SUẤT

– 1 tuần: …………

– 2 tuần: …………

Ngày …… tháng ……năm…

CHỦ CỬA HÀNG

Ghi chú:

– Biên nhận này có giá trị ……………… ngày, nếu khách hàng không đến đóng tiền lãi hoặc chuộc, cửa hàng sẽ thanh lý, quý khách miễn thắc mắc hay khiếu nại.

– Cửa hàng sẽ không phục vụ các trường hợp khách hàng dưới 18 tuổi.

– Trong trường hợp khách cầm đồ bị mất giấy biên nhận thì phải báo ngay cho chủ cửa hàng biết trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm: Công thức tính lãi suất cầm đồ chi tiết nhất

Xem thêm: Điện thoại cầm đồ giá rẻ mới nhất

4.2 Mẫu biên nhận cầm đồ 02 liên

Liên 1:

Số: ……………..

DỊCH VỤ CẦM ĐỒ

…………….

Địa chỉ: 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 8009 – Website: www.vietmoney.vn

*****

– Họ và tên người cầm: ………………………………………………………………………………..

– Tên vật cầm đồ: …………………………………………………………………………………………

– Số tiền cầm: …………………………………..…………………………………………………………..

– Thời hạn: 60 ngày, từ ngày ………… tháng ………… năm …………

– Lãi suất: …………% khách hàng cầm đồ phải thực hiện nghĩa vụ đóng lãi suất hàng tháng. Trong trường hợp để quá hạn trên thì chủ cầm đồ có quyền bán để thu hồi vốn.

………, ngày …… tháng …… năm ……

Liên 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

DỊCH VỤ CẦM ĐỒ

CẦM ĐỒ XE MÁY

Địa chỉ: 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 8009 – Website: www.vietmoney.vn

Họ và tên khách hàng: …………..……………… Ngày, tháng, năm sinh: …………..…………………………..

CMND (Chứng minh nhân dân) Số: …………..………… Cấp ngày: /………/………/……… Nơi cấp: ………………….

Nơi ở: …………..………………………….…………..…………………………………………..

Tên vật dụng cần cầm: …………..………………………….…………..………………………………………

Trị giá của vật dụng cầm đồ: …………..………………………….…………..……………………………..

Số tiền cầm: …………………….. ( Ghi bằng chữ: ……………………………………………………… )

Thời hạn: ….. ngày, từ ngày…..….. tháng ….. năm ……, đến hết ngày ….…… tháng…..năm …….

Lãi suất: …………% khách hàng cầm đồ phải thực hiện nghĩa vụ đóng lãi suất hàng tháng. Trong trường hợp để quá hạn trên thì chủ cầm đồ có quyền bán để thu hồi vốn.

LƯU Ý: Nếu người cầm đồ làm mất biên nhận hợp đồng thì phải báo ngay cho người cầm đồ, và đến 02 tháng sau kể từ ngày báo mất giấy mới được chuộc đồ lại.

….., ngày….. tháng ….. năm …..

NGƯỜI CẦM ĐỒ NGƯỜI NHẬN CẦM ĐỒ

(Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Địa chỉ mua bán hàng hiệu đã qua sử dụng

5. Mẫu giấy vay tiền cầm đồ

Đối với mẫu giấy cầm đồ xe máy vay tiền khá đơn giản nhưng vẫn cần đầy đủ thông tin của bên vay, bên cho vay cũng như những điều khoản thanh toán, trách nhiệm mà hai bên đã cam kết. Bạn có thể tham khảo mẫu giấy vay tiền cầm đồ sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY VAY TIỀN CẦM ĐỒ

Hôm nay ngày: ……….. tháng ……….. năm ………..………..………..………..………..……

Tại địa điểm: ………..………..………..………..………..………..………..………..………..…………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (Bên cho vay) Dịch vụ cầm đồ xe máy

Họ và tên: ………..………..………..………..………..………..………..………..………..……………

Số CMND (Chứng minh nhân dân) / CCCD (Căng cước công dân): ………..………..……….. Ngày cấp: ………..……….. Nơi cấp: ………..………

HKTT: ………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………

Chỗ ở hiện tại: ………..………..………..………..………..………..………..………..………..….

Bên B: (Bên vay)

Họ và tên: ………..………..………..………..………..………..………..………..………..…………

Số CMND (Chứng minh nhân dân) / CCCD (Căng cước công dân): ………..………..……….. Ngày cấp: ………..……….. Nơi cấp: ………..………

HKTT: ………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………

Chỗ ở hiện tại: ………..………..………..………..………..………..………..………..………..….

Bên B đồng ý cho bên A vay tiền với nội dung sau:

 1. Số tiền cho vay bằng số: ………..………..…VND (Số tiền cho vay bằng chữ) ………..……………
 2. Mức lãi suất: Lưu ý mức lãi suất không quá 20% tổng số tiền cho vay, mức lãi suất quá hạn không quá 10% tổng số tiền cho vay.
 3. Thời điểm thanh toán

– Thời điểm thanh toán lãi: ………..………..………..……………..………..………..……………..…..

– Thời điểm thanh toán gốc: ………..………..………..……………..………..………..……………….

 1. Phương thức thanh toán: ………..………..………..……………..………..………..…………..
 2. Cam kết của các bên: ………..………..………..……………..………..………..……………..….

Bên vay Bên cho vay

(Chữ ký) (Chữ ký)

6. Giải quyết rắc rối từ việc giấy tờ cầm cố không chi tiết rõ ràng

Khi cầm cố tài sản, người cầm cố sẽ nhận được giấy cầm đồ. Khi cầm đồ, trách nhiệm của người cầm đồ là thanh toán khoản nợ gốc, các khoản tiền lãi và chi phí phát sinh trong thời gian hạn định như đã thỏa thuận và nêu trong giấy cầm đồ.

Trong trường hợp xảy ra vấn đề rắc rối từ việc giấy tờ cầm cố không chi tiết, rõ ràng bên nhận cầm đồ cũng không có quyền bắt ép bên cầm đồ trả hơn các khoản chi phí trên. Và người cầm đồ cũng không có quyền chối bỏ các khoản phí mình phải trả.

Nếu trong khoảng thời gian cầm đồ, người cầm đồ có thay đổi tài sản cầm cố cũng không tạo ảnh hưởng gì tới quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của 2 bên. Người cầm đồ vẫn phải trả cho người nhận cầm đồ đầy đủ các khoản chi phí như đã thống nhất nếu 2 bên không có thêm thỏa thuận nào khác.

Xem thêm: Dịch vụ vay tiền cầm cố sổ đỏ

giấy tờ cầm đồ; mẫu phiếu cầm đồ
Giấy cầm đồ không rõ ràng sẽ dựa theo quy định pháp luật giải quyết.

Mặt khác, bên nhận cầm cố phải có trách nhiệm bảo quản tài sản khách hàng cầm cố. Trong thời gian cầm cố, tuyệt đối không được mang tài sản cầm cố đi sử dụng, mua, bán, trao đổi, tặng, cho mượn, cho thuê. Và nếu trường hợp làm tài sản cầm cố hư hỏng, thất lạc phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Nếu quá thời gian chuộc đồ mà bên cầm cố không thể thanh toán được khoản nợ thì bên nhận cầm cố có toàn quyền quyết định với tài sản đó. Tài sản cầm đồ sẽ được dùng để thay thế cho khoản nợ và bên cầm đồ không cần phải trả nợ nữa. Đây là việc làm hoàn toàn đúng theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, nếu các tiệm cầm đồ yêu cầu khách hàng phải trả tiền chứ không đồng ý thanh lý tài sản thì các bạn vẫn phải hoàn trả lại khoản tiền nợ đầy đủ. Và sau khi khoản nợ đã trả đủ thì tiệm cầm đồ sẽ trao trả tài sản cầm cố ghostwriter seminararbeit. Đồng thời, tiệm cầm đồ cũng phải chứng minh được tài sản vẫn còn, chưa bị thanh lý thì khách hàng mới phải trả lại khoản nợ. Trường hợp, khách hàng không hoàn trả được khoản nợ thì tiệm cầm đồ có quyền đưa ra pháp luật để tiến hành giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

7. Lãi suất cầm cố hiện quy định thế nào?

Mức lãi suất cầm đồ cũng sẽ được nêu rõ trong giấy cầm đồ. Theo quy định của nước ta, mức lãi suất cầm đồ được tiệm cầm đồ và người cầm đồ tự thỏa thuận với nhau nhưng đảm bảo không được vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố đối với các loại cho vay tương ứng akademisches ghostwriting. Và hiện nay, mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước Việt nam là 9%/năm.

Do đó:

 • Lãi suất của tiệm cầm đồ sau thỏa thuận phải đảm bảo không vượt quá:

9% x 150% = 13.5%/năm

 • Và mức lãi suất trung bình một tháng khi cầm đồ tối đa sẽ là:

13.5 : 12 = 1.125%/tháng

 • Mức lãi suất mỗi ngày tối đa khi cầm đồ là: 13.5 : 365 – 0.037%/năm.

Ví dụ, nếu cầm đồ với số tiền cho vay là 1 triệu đồng. Như vậy, mức lãi suất tối đa theo:

 • Lãi suất năm: 1.000.000 x 150% = 135.000 VNĐ/năm.
 • Lãi suất tháng: 1.000.000 : 12 = 11.250 VNĐ/tháng.
 • Lãi suất ngày: 1.000.000 : 365 = 370 VNĐ/ngày.

>>> Xem thêm: Dịch vụ cầm xe hơi tại Vietmoney

8. Điều gì sẽ xảy ra khi cầm cố tài sản và không có khả năng chuộc?

Khi cầm cố tài sản nếu như thuộc nhóm tài sản được cho phép cầm cố. Khách hàng không có khả năng chuộc và đi quá thời hạn chuộc ghi trên giấy cầm đồ. Lúc này tiệm cầm đồ có quyền thanh lý để đền bù vào khoản nợ. Còn nếu như tiệm cầm đồ không chấp thanh lý tài sản thì khách hàng vẫn phải trả lại khoản nợ theo đúng quy định kèm một khoản phí phạt nhỏ vì quá hạn hausarbeiten schreiben lassen. Nếu không trả được nợ tiệm cầm đồ có quyền đưa ra pháp luật.

Xem thêm: Rủ ro khi cầm đồ là gì?

giấy cầm đồ Vietmoney; mẫu phiếu cầm đồ
Thời gian thanh toán nợ được ghi rõ trên giấy cầm đồ.

Trường hợp tài sản cầm đồ thuộc nhóm tài sản bị nghiêm cấm cầm. Ví dụ sổ đỏ, sổ hồng, sổ hộ khẩu thì theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính.

Nếu người cầm đồ đã đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết đúng theo luật của nhà nước hiện hành bachelorarbeit ghostwriter kosten. Còn nếu người cầm đồ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, dưới 16 tuổi thì gia đình phải có các gia đình phải có trách nhiệm đối với khoản nợ.

Trên đây là một số thông tin liên quan tới giấy cầm đồ. Nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với Vietmoney ghostwriter hausarbeit kosten để được tư vấn, hỗ trợ. Hoặc có nhu cầu cầm đồ uy tín, lãi suất thấp với hợp đồng, giấy tờ rõ ràng thì Vietmoney cũng là một địa chỉ đáng tin cậy.