Mẫu phiếu cầm đồ, hợp đồng cầm đồ mới nhất 2021

Hầu hết các tiệm cầm đồ hiện nay khi cầm cố tài sản dù lớn hay nhỏ đều phải có hợp đồng cầm đồ hoặc giấy cầm đồ nhằm mục đích xác nhận giao dịch và làm cơ sở pháp lý về sau để tránh xảy ra các tranh chấp. Dưới đây là bản mẫu hợp đồng, giấy cầm đồ đúng quy chuẩn và đầy đủ nội dung nhất hiện nay!

1/ Thông tin về phiếu cầm đồ

Phiếu cầm đồ có mục đích thể hiện rõ các thông tin giữa 2 bên nhận cầm đồ và bên cầm đồ. Các thông tin chi tiết về nội dung cầm cố tài sản được thể hiện thông qua nội dung như sau:

 • Thông tin tài sản cầm cố
 • Thời hạn vay
 • Mức lãi suất vay
 • Thời hạn trả cả gốc lẫn lãi
 • Chi phí khi không thanh toán đúng thời hạn
 • Các điều khoản của hợp đồng
 • Trách nhiệm của 2 bên

Phiếu cầm đồ sẽ được giao cho cả 2 bên, bên nhận cầm đồ sẽ giữ phiếu chính và bên cầm đồ sẽ giữ phiếu phụ. Khi muốn chuộc lại tài sản thì bên cầm đồ sẽ phải giao phiếu của mình cho bên nhận cầm đồ, nếu không thì sẽ không nhận được tài sản và bên nhận cầm đồ không có trách nhiệm phải bồi thường sau này.
Vì vậy, trong giao dịch cầm đồ phiếu cầm đồ rất quan trọng, và đây chính là cách tiệm cầm đồ quản lý các giao dịch và tài sản cầm cố.

2/ Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản phiên bản mới nhất

hợp đồng cầm đồmẫu giấy cầm đồgiấy cầm đồmẫu phiếu cầm đồhợp đồng cầm đồmẫu hợp đồng cầm cố tài sảnmẫu giấy cầm đồ

3/ Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản được lập tại phòng công chứng

mẫu giấy cầm đồmẫu 1mẫu 2mẫu 3mẫu 4mẫu 5mẫu 6mẫu 7mẫu 8mẫu 9mẫu 10mẫu 11mẫu 124/ Giải quyết rắc rối từ việc giấy tờ cầm cố không chi tiết rõ ràng

Khi cầm cố tài sản, người cầm cố sẽ nhận được giấy cầm đồ. Khi cầm đồ, trách nhiệm của người cầm đồ là thanh toán khoản nợ gốc, các khoản tiền lãi và chi phí phát sinh trong thời gian hạn định như đã thỏa thuận và nêu trong giấy cầm đồ. 

Trong trường hợp xảy ra vấn đề rắc rối từ việc giấy tờ cầm cố không chi tiết, rõ ràng bên nhận cầm đồ cũng không có quyền bắt ép bên cầm đồ trả hơn các khoản chi phí trên. Và người cầm đồ cũng không có quyền chối bỏ các khoản phí mình phải trả. 

Nếu trong khoảng thời gian cầm đồ, người cầm đồ có thay đổi tài sản cầm cố cũng không tạo ảnh hưởng gì tới quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của 2 bên. Người cầm đồ vẫn phải trả cho người nhận cầm đồ đầy đủ các khoản chi phí như đã thống nhất nếu 2 bên không có thêm thỏa thuận nào khác.

giấy tờ cầm đồ
Giấy cầm đồ không rõ ràng sẽ dựa theo quy định pháp luật giải quyết.

Mặt khác, bên nhận cầm cố phải có trách nhiệm bảo quản tài sản khách hàng cầm cố. Trong thời gian cầm cố, tuyệt đối không được mang tài sản cầm cố đi sử dụng, mua, bán, trao đổi, tặng, cho mượn, cho thuê. Và nếu trường hợp làm tài sản cầm cố hư hỏng, thất lạc phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Nếu quá thời gian chuộc đồ mà bên cầm cố không thể thanh toán được khoản nợ thì bên nhận cầm cố có toàn quyền quyết định với tài sản đó. Tài sản cầm đồ sẽ được dùng để thay thế cho khoản nợ và bên cầm đồ không cần phải trả nợ nữa. Đây là việc làm hoàn toàn đúng theo quy định pháp luật. 

Tuy nhiên, nếu các tiệm cầm đồ yêu cầu khách hàng phải trả tiền chứ không đồng ý thanh lý tài sản thì các bạn vẫn phải hoàn trả lại khoản tiền nợ đầy đủ. Và sau khi khoản nợ đã trả đủ thì tiệm cầm đồ sẽ trao trả tài sản cầm cố. Đồng thời, tiệm cầm đồ cũng phải chứng minh được tài sản vẫn còn, chưa bị thanh lý thì khách hàng mới phải trả lại khoản nợ. Trường hợp, khách hàng không hoàn trả được khoản nợ thì tiệm cầm đồ có quyền đưa ra pháp luật để tiến hành giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

5/ Lãi suất cầm cố hiện quy định thế nào?

Mức lãi suất cầm đồ cũng sẽ được nêu rõ trong giấy cầm đồ. Theo quy định của nước ta, mức lãi suất cầm đồ được tiệm cầm đồ và người cầm đồ tự thỏa thuận với nhau nhưng đảm bảo không được vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố đối với các loại cho vay tương ứng. Và hiện nay, mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước Việt nam là 9%/năm.

Do đó:

 • Lãi suất của tiệm cầm đồ sau thỏa thuận phải đảm bảo không vượt quá: 

9% x 150% = 13.5%/năm

 • Và mức lãi suất trung bình một tháng khi cầm đồ tối đa sẽ là:  

13.5 : 12 = 1.125%/tháng

 • Mức lãi suất mỗi ngày tối đa khi cầm đồ là: 13.5 : 365 – 0.037%/năm.

Ví dụ, nếu cầm đồ với số tiền cho vay là 1 triệu đồng. Như vậy, mức lãi suất tối đa theo:

 • Lãi suất năm: 1.000.000 x 150% = 135.000 VNĐ/năm.
 • Lãi suất tháng: 1.000.000 : 12 = 11.250 VNĐ/tháng.
 • Lãi suất ngày: 1.000.000 : 365 = 370 VNĐ/ngày.

6/ Điều gì sẽ xảy ra khi cầm cố tài sản và không có khả năng chuộc?

Khi cầm cố tài sản nếu như thuộc nhóm tài sản được cho phép cầm cố. Khách hàng  không có khả năng chuộc và đi quá thời hạn chuộc ghi trên giấy cầm đồ. Lúc này tiệm cầm đồ có quyền thanh lý để đền bù vào khoản nợ. Còn nếu như tiệm cầm đồ không chấp thanh lý tài sản thì khách hàng vẫn phải trả lại khoản nợ theo đúng quy định kèm một khoản phí phạt nhỏ vì quá hạn. Nếu không trả được nợ tiệm cầm đồ có quyền đưa ra pháp luật. 

giấy cầm đồ Vietmoney
Thời gian thanh toán nợ được ghi rõ trên giấy cầm đồ.

Trường hợp tài sản cầm đồ thuộc nhóm tài sản bị nghiêm cấm cầm. Ví dụ sổ đỏ, sổ hồng, sổ hộ khẩu thì theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính.

Nếu người cầm đồ đã đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết đúng theo luật của nhà nước hiện hành. Còn nếu người cầm đồ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, dưới 16 tuổi thì gia đình phải có các gia đình phải có trách nhiệm đối với khoản nợ.

Trên đây là một số thông tin liên quan tới giấy cầm đồ. Nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với Vietmoney để được tư vấn, hỗ trợ. Hoặc có nhu cầu cầm đồ uy tín, lãi suất thấp với hợp đồng, giấy tờ rõ ràng thì Vietmoney cũng là một địa chỉ đáng tin cậy.